poniedziałek, 21 lutego 2011

1295. Wielka Brytania

Zamek Caernarfon, to jeden z najpiękniejszych zamków w Walii, znajduje się nad rzeką Seiont i Menai Strait. Jego wygląd dziś, praktycznie wogólnie nie różni się od tego jak wyglądł siedemset lat temu. Caernarfon, to obszerna, średniowieczna forteca wzniesioną przez Edwarda I. To największy spośród wszystkich zamków zbudowanych podczas podboju Walii Północnej. Caernarfon należy do budowli o najbardziej imponującej architekturze, z wyraźnie zaznaczonymi wpływami wschodniorzymskimi, o czym świadczy już nawet sama nazwa „Caer Cystennin”, oznaczająca Konstantynopol. Caernarfon wyróżnia się dekoracyjnymi pasami kolorowego kamienia i jedynymi na świecie zachowanymi strzelnicami dla słynnych łuków szybkostrzelnych. Tu przyszedł na świat pierworodny syn Edwarda I, dlatego też zwyczajem przestrzeganym do dnia dzisiejszego jest, aby pierworodny syn każdego brytyjskiego monarchy właśnie tu na tym zamku obwołany został księciem Walii. Ta tradycja jest ciągle żywa, stąd zamek był miejscem inwestytury księcia Karola w 1969 roku.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz