piątek, 15 kwietnia 2011

1400. Łotwa

Łotwa - jest krajem nizinnym w większości z zalesionymi wzgórzami, pokrytym jeziorami i strumieniami. Słabo urozmaicony krajobraz, oraz także liczne źródła wód mineralnych predestynują Łotwę do stania się miejscem wypoczynku. Dużym atutem jest także długa linia brzegowa i nadbałtyckie plaże. Łotwa zasiedlana była przez plemiona bałtyckie, oraz ugrofińskie na północy od IX do XI wieku. Od XIII wieku istniał tu także Zakon Kawalerów Mieczowych, który wkrótce po założeniu połączył się z Zakonem Krzyżackim. Swoją pełną niepodległość Łotwa wywalczyła dopiero po upadku bloku radzieckiego 1991 roku. Większość czasu Łotwa pozostawała jednak pod rządami Niemców, Polaków, Szwedów i Rosjan.


2 komentarze: