czwartek, 4 listopada 2010

1069. Ukraina

Monaster św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach to  prawosławny zespół klasztorny w Kijowie. Według kronik ruskich pierwsza świątynia na tym miejscu została założona przez metropolitę kijowskiego Michała na miejscu wcześniejszej świątyni pogańskiej. Drewniany monaster ufundował książę Izasław, natomiast jego syn Światopełk nakazał budowę świątyni murowanej jako wotum dziękczynne za zwycięstwo w walkach z Połowcami.  Był to pierwszy obiekt sakralny na Rusi, którego kopuły zostały pokryte złotem. Monaster poniósł straty w czasie najazdu Mongołów w 1240, kiedy najeźdźcy zrabowali wyposażenie klasztornej cerkwi i złoto z kopuł obiektu. Kolejne dwa stulecia były okresem stagnacji; dopiero około 1496 na terenie monasteru podjęto prace budowlane, które powiększyły wielkość budynków. Mimo sekularyzacji części majątków ziemskich monasteru w XVIII wieku, jeszcze przed rewolucją październikową, obiekt należał do najbogatszych klasztorów w Rosji, liczył 240 mnichów. W latach 30. XX wieku całość została zniszczona przez władze radzieckie, po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę obiekt pieczołowicie odbudowano.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz