środa, 10 listopada 2010

1097. Czechy

Historia Zamku Praskiego sięga ponad 1100 lat. Przez te wszystkie lata zamek ulegał rozbudowom i zmianom ale nie zmieniło się pierwotne przeznaczenie zamku - zawsze był symbolem władzy państwowej: od XIV wieku aż do 1918 roku była to oficjalna rezydencja i miejsce koronacji czeskich władców a po 1918 roku - siedziba prezydencka. Powstanie zamku wiąże się z utworzeniem w latach 70-tych IX wieku czeskiego państwa plemiennego pod władzą dynastii Przemyślidów. Pierwsza warownia zbudowana w 870 roku przez księcia Borzywoja I była niewiele większa od drewnianej chaty, potem umocnienia z drewnianych pali i wały ziemne zamieniono w kamienne fortyfikacje. Przez stulecia zamek rozrastał się i zmieniał zarówno pod wpływem wydarzeń historycznych jaki i fantazji wielu pokoleń architektów i budowniczych. Pojawiły się pierwsze kościoły , bazyliki. W 1598 roku hrad oficjalnie uzyskał prawa miejskie. Na terenie nowego miasta znalazły się liczne pałace, kościoły, kaplice, ogrody, rezydencje artystyczne. Najbliższa okolica zamku stała się miejscem osiedlenia drobnych rzemieślników, kupców, kramarzy. W tym okresie biedne domki pojawiły się wszędzie, gdzie to tylko było możliwe, wtedy też powstała słynna dziś ZŁota Uliczka. Zamek opustoszał w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) - z Wiednia przyjeżdżali tu Habsburgowie jedynie na koronację i czasowy pobyt. W II poł. XVIII wieku zamek ogarnęła nowa fala odbudowy , po zniszczeniach powstałych w czasie oblężenia pruskiego w 1757 roku. Wówczas to Zamek otrzymał swe neoklasyczne oblicze.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz