czwartek, 6 stycznia 2011

1195. Holandia

Holandia leży u ujścia trzech rzek: Renu, Mozy i Skaldy. Jest krajem nizinnym. Niziny te powstały głównie z osadów, naniesionych przez rzeki. Średnia wysokość państwa wynosi 10 m. Zachodnia strona kraju podlega ruchom obniżającym, obszar ten opada 10 cm na 100 lat. 25% powierzchni Holandii zajmują depresje. Rozległe równiny, na których leży państwo są rezultatem działalności sił przyrody oraz ogromnej pracy człowieka. Od XII wieku trwa nieustanna "walka" pomiędzy człowiekiem a morzem o każdy centymetr ziemi.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz