czwartek, 20 stycznia 2011

1224. Finlandia

Pod względem wielkości obszaru Finlandia jest na siódmym miejscu w Europie, jednak pod względem zaludnienia zdecydowanie odbiega od średniej europejskiej. To nieco większe od Polski państwo zamieszkuje zaledwie 5.2 mln ludzi. Poza nielicznymi większymi miastami, zlokalizowanymi głównie na południu kraju, nie jest tu więc specjalnie tłoczno. Niezwykłe jest za to nagromadzenie lasów i jezior. Na 338 tys. km2, aż 10% stanowią wody, w tym blisko 188 tysięcy jezior! Lasy zajmują 69% powierzchni kraju i jest to w Europie liczba rekordowa. Finowie – obok Szwedów – są największymi na naszym kontynencie „leśnymi potentatami”. Lasy obecne są tu niemal wszędzie. Większość fińskich lasów znajduje się w rękach prywatnych (60%). Przeciętna wielkość prywatnego gospodarstwa leśnego wynosi 37 ha. Kolejne 25% powierzchni leśnej zajmują lasy państwowe, 10% to lasy przedsiębiorstw leśnych, a pozostałe 5% to inne lasy publiczne. Lasy państwowe położone są głównie na północy kraju, na ubogich glebach torfowiskowych. Są one zatem mniej zasobne niż lasy prywatne rosnące na żyźniejszych glebach w południowej części. Położenie geograficzne determinuje skład gatunkowy lasów. Dominuje w nich przede wszystkim sosna. Bory sosnowe zajmują 65% całkowitej powierzchni leśnej. Inne ważne gatunki to świerk (24% powierzchni lasów stanowią świerczyny) i brzoza (9%).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz