wtorek, 8 marca 2011

1324. Łotwa

Krajobraz Łotwy to krajobraz polodowcowy, młodoglacjalny. Na terenie znajdują się liczne wały moren a jedna z nich stanowi najwyższy szczyt Łotwy. Znajduje się on na Wyżynie Środkowowidzemskiej i nosi nazwę Gaizinkalns. Jego wysokość to 311 metrów nad poziomem morza. Zachodnia część kraju to obszar Pojezierza Inflandzkiego, we wschodniej znajdują się wysoczyzny: Widzewska, Latgarska. W części nadmorskiej kraj jest nizinny z licznymi wydmami.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz