wtorek, 1 marca 2011

1308. Rosja

Tomsk / Томск to miasto położone na Nizinie Zachodniosyberyjskiej nad rzeką Tom. Tomsk został założony w 1604. W 1804 został stolicą guberni. Rozwinął się jako duży ośrodek handlowy, w związku z rozwojem wydobycia złota w guberniach tomskiej i jenisejskiej. Od XVII wieku miejsce zesłania. Pod koniec XIX wieku stracił na znaczeniu w związku z tym, że ominął go szlak Kolei Transsyberyjskiej. Na północ od Tomska usytuowano tzw. Tomsk-7, zamknięte miasto, w którym dokonywano m.in. wzbogacania paliwa atomowego. Tomsk był jednym z miejsc, gdzie w czasie I wojny światowej i po niej, w obozach jenieckich przebywało wielu Polaków - jeńców, którzy dostali się do niewoli w mundurach niemieckich. Byli to Polacy z zaboru pruskiego, wcieleni do wojska wbrew swej woli. Zachowało się wiele zabytków z XIX wieku: zdobione budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego (XVIII wiek). W mieście znajduje się wiele, zabytków należących do różnych epok, w tym unikalne zabytki architektury drewnianej.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz