czwartek, 24 marca 2011

1354. Estonia

Estonia, najbardziej wysunięty na północ spośród krajów bałtyckich, odzyskała niepodległość po rozpadzie ZSRR. Jest krajem nizinnym, rozciągającym się wzdłuż wschodniego wybrzeża Bałtyku, z dużą ilością jezior i wysp. Dużą część powierzchni kraju stanowią grunty zalesione lub orne. Język estoński jest blisko spokrewniony z językiem fińskim i w niczym nie przypomina języków pozostałych republik bałtyckich, litewskiego i łotewskiego, ani języka rosyjskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz