czwartek, 31 marca 2011

1366. Białoruś

Białoruś leży w zachodniej części Niziny Wschodnioeuropejskiej. Tereny poniżej 200 m stanowią 70% powierzchni. Z zachodu na wschód i północny wschód ciągną się silnie rozczłonkowana Wyżyna Białoruska (wys. do 345 m, Dzierżyńska Góra). W południowej części równinne Polesie, na północ od wysoczyzn krajobraz młodoglacjalny, na pozostałym obszarze rzeźba peryglacjalna.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz