sobota, 14 maja 2011

1469. Wielka Brytania

Iron Bridge to most wybudowany w 1779 nad rzeką Severn w miejscowości Ironbridge w angielskim hrabstwie Shropshire; jest pierwszą na świecie dużą konstrukcją mostową wykonaną z żeliwa, wcześniej do budowy mostów używano drewna lub kamienia. Przez ponad dwieście lat istnienia, w wyniku powolnego obsuwania się i zbliżania do siebie obu zboczy wąwozu, oba przyczółki mostu uległy przemieszczeniu względem pierwotnego położenia co spowodowało odkształcenie się konstrukcji mostu. Ponieważ jednak most poskładany został z elementów wykonanych wcześniej w odlewni (prefabrykowanych) z dostatecznymi luzami, które dopiero w trakcie montażu wypełnione zostały miękką ołowianą blachą, to naprężenia powstające w wyniku przemieszczeń przyczółków mostu równomiernie rozłożyły się na całą konstrukcję tak, że żaden z kruchych żeliwnych jego elementów nie uległ uszkodzeniu pomimo, że cały most jest już mocno powykrzywiany. Ruch drogowy na moście wstrzymano dopiero w roku 1934 roku. W 1986 most, wraz z miejscowością i całym wąwozem, wpisany został na listę dziedzictwa światowego UNESCO.


1 komentarz: