sobota, 28 maja 2011

1507. Węgry

Budapeszt powstał z 2 oddzielnych miast: Budy i Pesztu, na miejsce starej Budy; w starożytności rzymskie - Aquincum. Od 1242 Buda była stolicą Węgier, od 1350 - stałą rezydencją królów węgierskich, natomiast Peszt - ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym. Oba miasta po klęsce pod Mochaczem zostały opanowane przez Turków, którzy utrzymali je do 1686. W XVIII wieku znalazły się pod panowaniem Habsburgów. W 1767 miasta połączył je pierwszy most. W 1872 połączono Budę i Peszt w jedno miasto - Budapeszt. Od 1867 stolica Królestwa Węgier w ramach Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Cesarze Austrii byli równocześnie królami Węgier już od śmierci Ludwika Jagiellończyka (1526). Po I wojnie światowej, w 1918, został stolicą niepodległych Węgier. W czasie II wojny światowej Budapeszt został zdobyty przez Armię Czerwoną, która przeprowadziła dużą operację w dniach od 29 X 1944 do 13 II 1945 przeciwko zgrupowaniu wojsk węgierskich i niemieckich. Ponownie zajęty przez Armię Czerwoną w październiku 1956 w celu stłumienia powstania węgierskiego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz