sobota, 21 maja 2011

1496. Wielka Brytania

Wybrzeże Jurajskie to fragment północnego wybrzeża kanału La Manche i zarazem południowej linii brzegowej Anglii. Miejsce to znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Wybrzeże Jurajskie rozciąga się od Orcombe Point w pobliżu Exmouth we wschodniej części hrabstwa Devon aż do Old Harry Rocks w pobliżu Swanage we wschodniej części hrabstwa Dorset. Łączna długość wybrzeża wynosi 153 km. Najwyżej położonym punktem na Wybrzeżu Jurajskim i jednocześnie na całym południowym wybrzeżu Anglii jest Golden Cap o wysokości 191 m. Wybrzeże Jurajskie składa się z klifów będących utworami triasu, jury i kredy z ery mezozoicznej, sprzed 180 milionów lat. Wybrzeże odznacza się bogactwem unikalnych utworów geologicznych, będących przykładem różnorodności form krajobrazowych. Zważywszy na jakość i wyjątkowość utworów geologicznych Wybrzeże Jurajskie jest przedmiotem badań międzynarodowych. Mary Anning, która badała skamieliny wokół Lyme Regis, odkryła tutaj na początku XIX w. pierwszą kompletną skamielinę ichtiozaura. Wybrzeże w niektórych swych częściach, zwłaszcza wokół Portland, jest niebezpieczne – zdarzają się tu katastrofy morskie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz