piątek, 3 czerwca 2011

1527. Holandia

Holandia leży w północno - zachodniej części Europy nad Morzem Północnym i graniczy z Belgią i Niemcami. Holandia jest najgęściej zaludnionym krajem w Europie. Leży na obszarze ujścia trzech rzek: Renu, Mozy i Skaldy. Materiały osadowe naniesione przez rzeki utworzyły deltę i dużą płaską nizinę. Połowa kraju znajduje się poniżej poziomu morza, na południu obszar nieznacznie się wznosi na wysokość około 300 m. Linię brzegową w znacznej części tworzą piaszczyste plaże.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz