środa, 8 czerwca 2011

1547. Wielka Brytania

Zamek w Warwick jest to średniowieczny zamek położony w Warwick, w środkowej Anglii. Znajduje się on na brzegu malowniczej rzeki Avon. Warwick Castle został wybudowany w 1068 przez Wilhelma Zdobywcę na terenie, bądź w sąsiedztwie, anglosaskiej ufortyfikowanej wioski. Był używany aż do wczesnych lat XVII wieku, kiedy to Sir Fulke Greville przekształcił go w typowo angielską posiadłość wiejską. Od 1088 roku zamek należał tradycyjnie do hrabiów Warwick. Był niejako symbolem ich potęgi do 1153, kiedy to został im zabrany przez króla Henryka II. W tym czasie był używany głównie jako więzienie, także dla jeńców spod Poitiers. Z kolei gdy był w posiadaniu Richarda Neville'a, został w nim uwięziony Edward IV York. Od wybudowania w XI wieku, zamek został poddany wielu zmianom, np. dobudowanie wież, przebudowanie części reprezentacyjnej. Oryginalną drewnianą rezydencję typu motte przekształcono w kamienną w XII wieku. W czasie trwania wojny stuletniej, główna fasada została ufortyfikowana. W XVII wieku tereny wokół zamku zostały przekształcone w ogrody.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz