środa, 8 czerwca 2011

1548. Francja

Wielka Wydma Piłata jest największą, pod względem objętości piasku i wysokości, wydmą w Europie. Wydma składa się z około 60'000'000 m³ piasku. Rozciąga się na długości 2,7 km (w kierunku północno-południowym) i szerokości 500 m (kierunek wschód-zachód). Ma wysokość 110 m, która stale wzrasta. Wydma również przemieszcza się w tempie 5 m/rok. Wielka wydma Piłata jest jedną z 1500 wydm w tym rejonie Francji.


1 komentarz: